Sex med damer muslimske kvinner

sex med damer muslimske kvinner

Hun tror selv at hun kommer til å lære om dette etter at hun gifter seg. Når menneskeheten har klart å ha sex, så skal vel hun også klare det når den tid kommer. May smiler, folder hendene sammen i et lite nervøst trekk og sier: Hun fomler etter tekoppen, og tar flere slurker i ett. Hun og forloveden snakker ikke om sex, annet enn å le av vitser. Mellom linjene former et skjult budskap seg om at mannen i forholdet vet hva som skal til for å skape et godt seksuelt forhold. En tro på at gjennom ekteskapet får kvinnen en legitim lærer i sexologi.

Men er det slik at mannen alltid er en verdig lærermester i sex? Mange muslimske samfunn viser større aksept for at gutten skaffer seg seksuell erfaring. Denne aksepten bunner i en mannsdominert kultur, og har ingenting med islam å gjøre. Religion begrenser sex for begge kjønn til ekteskapet. Guttenes seksuelle utforldelse kan like gjerne resultere i et utmerkelse i seksuell egoisme, Gutter kjøper seg sex, eller har sex med jentekjærester, som de vet de ikke kommer til å gifte seg med.

I slike forhold står de ofte frie til å dyrke og tilfredstille bare sine lyster. Egypt er et samfunn som har beveget seg mot å bli mer religiøst. Svært mange gutter velger å følge det religiøse påbudet om at sex skal forgå innenfor ekteskap. Ahmed 28 er stipendiat ved et av Egypts universiteter. Han er religiøs, og bestemte seg for å ikke prøve ut sex før ekteskapet.

Hans forlovede er også stipendiat ved det samme lærestedet. Vi må finne ut av det og skaffe oss sex-erfaring sammen. Jeg tror forholdet vil vokse seg på dette, bare vi klarer å være åpne om våre følelser, svarer Ahmed. Han prater ikke noe særlig om sex med sin forlovede. Det er ikke noe vits i det, vi får jo ikke praktisert noe av det vi snakker om nå likevel, forklarer han. Tror du at din forlovede er redd for det samme? Koranen sier jo at ekteskapet er et bånd av kjærlighet og barmhjertighet.

Det er bare så mange som ikke kan noe særlig om islam selv om de er muslimer, avslutter han. Heba Kotb 38 er araberverdenens første sexolog. Sexologi finnes ikke som studieretning ved egyptiske universiteter, og hun har derfor måtter studere emnet ved Maimonides universitetet i Florida.

Hun var tretti en år, da hun fikk sin doktergrad i rettsmedisin ved Universitet i Kairo. Kotb skrev sin avhandling om sexmisbruk av barn. Det var da hun begynte å interessere seg for sexologi. Interessen for sexologien smeltet snart med en glødende iver etter å finne ut hva islam sier om sex. Oppgaven skal utgis i bokform ved Maimonides Universitetet. Islam gir klare råd for hvordan en kan ha vellykket sex, men begrenser sex til ekteskapet, understreker hun.

Mye av det hun lærte som sexologistudent fant hun igjen i islamske kilder. Skaut er et tradisjonelt plagg uten noen religiøs symbolikk og derfor helt uproblematisk. Skaut har hatt en praktisk og hygienisk funksjon, og har aldri vært et verktøy for å segregere norske kvinner fra samfunnet. Slørtilhenger anfører at sløret frigjør kvinnen fra mannens seksualiserte blikk. Sannheten er tvert om, idet vi vet at tilslørte jenter slett ikke unnslipper blikk, klåing og voldtekter i muslimske land.

Muslimenes tåpelige anførsel om slørets funksjon som vern mot muslimske menns primitive seksuelle drifter underbygger også at det ikke er relevant å likestille slør med skaut. Når muslimske jenter forsvarer sløret er dette kun en overlevelsesstrategi. Det er alle frie menneskers plikt å befri dem fra åket. En muslimsk kvinne i Vesten som faktisk bruker slør frivillig gir med sin bekledning et bevisst og tydelig signal om at hun vender ryggen til de frihetsverdier som ligger forankret i det samfunnet som har latt henne ta tilhold der.

Sløret symboliserer opposisjon til menneskerettigheter og menneskeskapte lover, og det viser underkastelse for mannen.

Alle islamtolkere er enige om at sløret skal dekke håret. Det tolkerne er uenige om er nødvendigheten av hansker og ansiktstildekking. Det blir litt som med de homofile; alle de skriftlærde er enige om at homoene skal drepes, men det krangles om hvorvidt de skal steines eller henges.

Muslimske kvinner har aldri hatt tolkningsrett om islamsk lov og kommer neppe noen sinne til å få det. De er henvist til å ikle seg det som kommanderes av deres far eller ektemann. Slørets viktighet i kvinneundertrykkelsen understrekes av en tolv år gammel jente som siteres av Amal Aden i boken «Det skal merkes at de gråter»; «Faren min sier at helvete er varmere enn hijaben, og at jeg må holde ut».

Hanne Skartveit er politisk redaktør i VG. Hun har en lengre artikkel i VG 8. Her argumenterer hun for at også muslimske kvinner må vise sitt ansikt. Det handler ikke om religion, det handler om folkeskikk». Tilsløring av kvinner er et overgrep.

En enda mer alvorlig dimensjon ved tildekking av kvinner er likevel den menneskefiendtlige islamismen som sløret symboliserer og fremmer, som virkelig bør skremme siviliserte folk. Sløret, enten det er hijab, niqab eller noen annen form for tildekking av kvinner er en shariauniform som forteller oss at også Vesten er i ferd med å bli hærtatt.

Jeg mener at dette er et viktigere moment å diskutere enn om hvorvidt jeg ser ansiktet til muslimaen på fortauet. Når hun har forstått at islam er som beskrevet kan en saktens undres over at hun ikke samtidig står opp til kamp mot en hver form for tilsløring av muslimske ergo undertrykte kvinner.

Skartveit hevder at det ofte er slik at kvinnene har på seg shariauniform ikke fordi noen tvinger dem, men som en protest mot foreldre og mot samfunnet de lever i. Her havarerer Skartveit dessverre. Det finnes ikke empirisk grunnlag for å hevde at muslimske kvinner «ofte» benytter shariauniform som protest mot det siviliserte samfunn som forsørger dem, snarere enn at hennes mannlige overordnede foreskriver tilsløringen.

Men, debatten er egentlig helt unødvendig. Vi vet at muslimer lyver så det renner når det gavner islams sak. Vi vet at undertrykte kvinner generelt lyver for å beskytte seg selv mot ytterligere mishandling. Vi vet også at en del av de hjernevaskede muslimske jenter tilsynelatende er besatt av et slags stockholmsyndrom overfor sin overgriper, som er hennes far, bror eller tvangsgiftede analfabete fetter og ektemann, direkteimportert fra en leirehytte på den pakistanske landsbygda.

Å hevde at enkelte muslimske jenter ofte ifører seg tvangstrøyen frivillig er å motarbeide frigjøringen av alle de muslimske kvinner som lever i et fengsel, et jomfrubur, strippet for menneskerettigheter, midt i blant oss navlebeskuende nordmenn. Hanne Skartveit konstaterer at «Politiske retninger som hevder at noen mennesker er mer verdt enn andre, ender i vold og terrorvelde.

For islamistene er de rettroende mer verdt enn kristne, jøder og ateister». Når Skartveit har oppdaget såpass mye av den islamske doktrine er det underlig at hun ikke har erkjent at enhver form for shariauniform og tilsløring er en promotering av den onde ideologien islam. Skartveit konstaterer at «de unge norske kvinner i niqab … representerer en ideologi som fostrer terrorister».

Til tross for delvis manglende oppfølging av de sannheter som Skartveit selv erkjenner, er på mange måter Hanne Skartveit sitt angrep på ansiktstildekking en revolusjon innen norsk journalistikk. Ikke bare tillater hun seg å trå utenfor de politisk korrekte grenser. Hun våger også å sette navn på ondskapen, islamisme. Hanne Skartveit plasserer ansvaret der det hører hjemme, blant rikspolitikerne som i redsel for å støte sine innvandrervelgere valgte å overlate den ubehagelige saken om forbud mot ansiktstildekking til lokalpolitikere og rektorer.

Like opplagt som at shariaklær ikke hører hjemme i norsk offentlighet er det at ansvaret for å forme samfunnet må ligge på rikspolitikerne, ikke hos rektorene. Walid al Kubaisi peker på at alle former for tildekking av kvinner før islamismens renessanse i forrige århundre var knyttet til en nasjonal kultur som symboliserer et land, en kulturell identitet, og samtidig en tilhørighet til religionen islam.

Men den islamske hijaben representerer ikke et bestemt land, kultur eller tradisjon. Den visker bort alle disse trekk til fordel for det islamistiske. Kvinnens opprinnelsessted og kultur er umulig å konstatere. Som bærer av hijaben er kvinnen redusert til en fanebærer for islamismen, og ribbet for alle andre karakteristika.

Dette har ikke den norske eliten tatt inn over seg. I Minnesota var det i stor ståhei omkring en somalisk kvinne som var nyansatt som politi. Tiltaket var kanskje verdt et forsøk, tatt i betraktning de massive problemene politiet i Minnesota har med de somaliske bandene som herjer byene som i sin tid ble grunnlagt av norske og svenske nybyggere.

Somaliere har gjort den amerikanske drømmen til et muslimsk mareritt for innbyggerne i Minnesota. Den nytilsatte politikvinnen syntes ikke å være bekymret for den totale mangel på respekt og myndighet som kvinner lider under i islamske samfunn. Hun var derimot meget fornøyd med det nylagde spesialplagget som var designet for henne.

En hijab med trykknapper slik at eventuelle «bad guys» ikke skulle kunne kvele henne med tørkleet. Muslimaen betegnet konsekvent shariauniformen som en «klut» uten at noen journalist fant grunn til å reagere verken på det betenkelige i å tillate shariauniform på en offentlig tjenestekvinne, eller hennes spekulative omskrivning av realitetene.

På det islamske forbundets nettside sies dette om tildekking av kvinner, i forbindelse med en debatt om forbud mot slør i norske skoler: Når det islamske forbundet agiterer for at «de som ønsker å følge dette påbudet» må kunne bruke slør, ber de verken for sin syke mor eller sin underkuede datter.

Ingen kvinne i islam blir spurt om hun har lyst til å gå med slør. Den kvinne eller unge som nekter å etterkomme foreldre og mullaers påbud om slør vil få pryl til frokost, middag og kvelds. Hun får skylden for at familien mister sin «ære».

Islamske religionsfascister skyver ungene foran seg fordi de ikke har gode argumenter for å dekke til den kvinnelige del av befolkningen.

Dersom en kvinne nektes å gå med slør på for eksempel jobben, vil hun temmelig sikkert slutte i jobben. Dette er beklagelig av hensyn til den underkuede kvinnen, men det er likevel intet argument for at samfunnet omkring skal la sine normer og verdier forkvakle av den bedervede ideologien til en ørkenaraber. Et tilsvarende dårlig argument har vi tidligere sett fra en ikke navngitt imam i Norge.

Da han ble intervjuet av VG For oss menn er det så distraherende å se kvinner knele foran oss». Realiteten er altså at kvinnen må skjermes fordi muslimske menn ikke eier hemninger. De muslimske predikanter legger byrden på kvinnen, for mannens uanstendighet. I norsk skole er det gryende enighet om at det er mobberen, ikke den som blir mobbet, som bør bytte skole.

Tilsvarende logikk bør gjøres gjeldende for muslimene. La de muslimske menn bli sittende i ørkensanden. La deres underkuede og mishandlede muslimske kvinner få asyl i et sivilisert land der de kan få leve et anstendig og verdig liv utenfor jomfruburet, frie fra muslimske menns undertrykking og mishandling. At slør er obligatorisk i islam kommer tydelig nok frem i Koranen Å dermed hevde at slør av denne grunn bør være tillatt i et sivilisert samfunn er derimot en kortslutning.

I islam har kvinnen ingen fri vilje. Den som påstår det motsatte er en løgner. Hun er underlagt mannen og de begge er bundet av ideologiens bånd. Som leder av Islamsk Råd Norge sa Senaid Kobilica at alle muslimske ledere i Norge er enige om at hijab er obligatorisk — det er udiskutabelt.

Realiteten er at tildekking av kvinner er som et flagg som forteller oss at islam er i ferd med å erobre territoriet. Kvinners bruk av slør i Vesten er ikke en stolt manifestasjon av tro og kultur. Det er en demonstrasjon av islams kvinnefiendtlighet, en demonstrasjon av at den islamske front nå står i våre gater og en hån av vestlige frihetsverdier.

Forskjellige former for tilsløring av muslimske kvinner og jenter er et verktøy som islamistene bruker for å teste og tøye toleransegrensene til befolkningen i siviliserte stater som er i ferd med å bli okkupert av islam. Mens muslimer bruker koranen som begrunnelse for tilsløring av kvinner, vil venstreliberale og sosialister forsvare denne kvinneundertrykkelsen ved å henvise til ytringsfrihet, toleranse og åpenhet.

Det faktum at disse verdiene står for det stikk motsatte av islam, ser ikke ut til å affisere apologetene. Det at kvinneundertrykkelse, herunder tilsløring, er uttrykk for den totalitære islamske ideologi som på ingen måte er ønskelig i et sivilisert samfunn, burde være tilstrekkelig til å innse at toleranse for det intolerante ikke gavner andre enn muslimske menn.

Intet sivilisert samfunn har plikt til å tilintetgjøre sine egne bærende prinsipper for å behage utøverne av en bakstreversk ideologi. Den konstante trusselen om å bli utstøtt av familien, innelåst, mishandlet eller drept, hindrer muslimske kvinner i å utfordre grensene som islam setter for deres livsutfoldelse.

Regelmessige blodige eksempler på hva som skjer med de kvinner som opponerer mot islamsk kleskode, minner dem på hva som vil skje dersom kvinnen skulle insistere på å innrette livet sitt etter de normer og menneskerettigheter som gjelder utenfor muslimsk territorium. I dette liv venter mishandling og drap utført av ens nærmeste familie. Etter døden venter en sikker plassering i Helvete. Et forhold som muslimske talsmenn unnlater å bringe inn i bildet når de bedriver sin usmakelige argumentasjon for tildekking av kvinner, er at også kvinner som bruker burka utsettes for seksuell trakassering i gatene i muslimske land.

Muslimske jenter forteller at den seksuelle trakasseringen var omfattende da de gikk tilslørt på gata i Pakistan, men fraværende da de gikk i vestlige klær i Oslo Hege Storhaug, Tilslørt. Avslørt s og note Trakassering av kvinner materialiseres også i form av voldtekt. Det er ikke bare i Vesten at kvinner voldtas av muslimske menn i et hemningsløst omfang.

: Sex med damer muslimske kvinner

Sex med damer muslimske kvinner Jeg vil gjerne pule henne, har du nr hennes? Fokuset på kjønn og real life escorts best sex erfaringer er enestående i Sør-Afrika. Lederen befaler og de følger etter. Vi vet også at en del av de hjernevaskede muslimske jenter tilsynelatende er besatt av et slags stockholmsyndrom overfor sin overgriper, som er hennes far, bror eller tvangsgiftede analfabete fetter og ektemann, direkteimportert fra en leirehytte på den pakistanske landsbygda. Sign in Already have an søte damer bbw Hun fomler etter tekoppen, og tar flere slurker escort sex escorte jenter oslo ett.
Sex med damer muslimske kvinner Sex med tante massasje praha
Exotic tantric massage escorte thailand Jeg var overasket over slik merkelig oppførsel det fikk meg bare til å sitte dere å måpe å si Tja Tja Tja. Logg inn anonymt Ikke legg meg til i listen over aktive brukere. Helt lovlig og allmen akseptert, innen shia. Igjen er regelen den at flere menn kan ikke dele seksuelt på en slave. De møtes med kravet om å fremstå som urørte ved ekteskapsinngåelse. Når Skartveit har oppdaget såpass mye av den islamske doktrine er det underlig at hun ikke har erkjent at enhver form for shariauniform og tilsløring er en promotering av den onde ideologien islam. En mann kan ikke ha sex med konas kvinnelige slave, da kona eier denne slaven.

REAL MILF KNULLE

jun Sex med muslimske jenter - One Night Stay - posted in Samliv og relasjoner: Hei. Jeg har en venn som har hatt flere one night stay med flere. 5. nov Asra Q. Nomani har laget islamsk rettighetserklæring for kvinner i selvstendig avgjørelse om sin egen kropp, inkludert retten til å si nei til sex. jan Siden han har så stort behov for sex er han ofte utro() En muslimsk kvinne i Vesten som faktisk bruker slør frivillig gir med sin . Koranen gir muslimske menn adgang til å gifte seg med ikkemuslimske damer, mens.

LINGAM MASSAGE PRAGUE HOT GERMAN GIRL SEX

Påstanden fra Islamsk Råd Norge om at islam oppfordrer til likeverd mellom kjønnene er her dokumentert å være like troverdig som påstanden om at «islam er fred». Ansvarlig redaktør og administrerende direktør: Men selv når unge muslimer gifter seg, møter mange veggen når det gjelder seksuell nytelse. Kvinners bruk av slør i Vesten er ikke en stolt manifestasjon av tro og kultur. Hun får skylden for at familien mister sin «ære». Sex med damer muslimske kvinner